ทองคำ 96.5

ทองคำแท่ง 96.5 คือทองคำที่นิยมลงทุนในประเทศไทย 96.5 คือ เป็นทองคำที่มีทองคำบริสุทธิ์อยู่ 96.5% ส่วนที่เหลืออีก 3.5% เป็นส่วนประกอบแร่เงินกับแร่ทองแดงหรือโลหะต่าง ๆ หน่วยที่ใช้เรียกกันคือ บาท สำหรับในต่างประเทศมาตรฐานจะเป็น 99.99% มีหน่วยเป็น กิโลกรัม และในตลาดโลกจะคำนวรเป็นดอลล่าร์ มีหน่วยเป็นตันเป็นออนซ์ ในบทความต่อไปเราจะมาทำการคำนวณง่ายๆ

admin

March 24, 2020