ทองคำ 96.5

ทองคำแท่ง 96.5 คือทองคำที่นิยมลงทุนในประเทศไทย

96.5 คือ เป็นทองคำที่มีทองคำบริสุทธิ์อยู่ 96.5% ส่วนที่เหลืออีก 3.5% เป็นส่วนประกอบแร่เงินกับแร่ทองแดงหรือโลหะต่าง ๆ

หน่วยที่ใช้เรียกกันคือ บาท

สำหรับในต่างประเทศมาตรฐานจะเป็น 99.99% มีหน่วยเป็น กิโลกรัม

และในตลาดโลกจะคำนวรเป็นดอลล่าร์ มีหน่วยเป็นตันเป็นออนซ์ ในบทความต่อไปเราจะมาทำการคำนวณง่ายๆ

One Reply to “ทองคำ 96.5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *